Kontakta din politiker

Här finns kontaktuppgifter till presidier i de olika nämnderna.

Presidiet är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2017-03-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

Skicka e-post