Kommunala styrdokument

Bjuvs kommuns styrdokument

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr den kommunala verksamheten. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Regler för benämning av styrdokument (pdf)

Arbetsordning/reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige (pdf)

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas arbetsformer (pdf)

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (pdf)

Reglemente för byggnadsnämnden (pdf)

Reglemente för kommunstyrelsen (pdf)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (pdf)

Reglemente för revisionen (pdf)

Reglemente för tekniska nämnden (pdf)

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (pdf)

Reglemente för överförmyndarnämnden 4K - Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner (pdf)

Föreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter (pdf) 

Lokala ordningsföreskrifter, karta Bjuv (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter, karta Billesholm (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter, karta Ekeby (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter, karta Gunnarstorp (pdf)

Lokala trafikföreskrifter (länk till Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen)

Övriga styrdokument

Miljömålsprogram (pdf)

Kostpolicy (pdf)

Kommunikationspolicy (pdf)

Arbetsgivarpolicy (pdf)

Riktlinjer för medborgardialoger (pdf)

Process vid medborgardialog (pdf)

Policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun (pdf)

Handbok till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun (pdf)

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun (pdf)

Riktlinjer för bredbandsutbyggnad i Bjuvs kommun (pdf)

Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommun (pdf)

Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommun (pdf)

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-03-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post