Lagstiftning

Kommunens verksamheter styrs av ett stort antal lagar. En del gäller generellt för hela kommunen som tex kommunallagen, andra är speciallagstiftning för en viss verksamhet som tex plan- och bygglagen.

Här finner du länkar till ett antal av de lag ar som styr kommunernas verksamhet och arbetssätt.

Regeringsform (1974:152)  (öppnas i nytt fönster) 

Kommunallag (2017:725) (öppnas i nytt fönster) 

Förvaltningslag (2017:900) (öppnas i nytt fönster) 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (öppnas i nytt fönster) 

Skollag (2010:800) (öppnas i nytt fönster) 

Socialtjänstlag (2001:453) (öppnas i nytt fönster) 

Plan- och bygglag (2010:900) (öppnas i nytt fönster) 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (öppnas i nytt fönster) 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-08-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post