Från vision till verklighet

Bjuvs kommun arbetar mot en vision. Vår vision innehåller byggstenarna: kraft i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i olikhet och nästa generation i fokus.

För att en vision ska göra nytta måste den användas, diskuteras och hållas levande. Då bidrar den till att hela organisationen strävar åt samma håll och stärker organisationen och vår utveckling. Vision 2030 är vägledande i vår mål- och resultatstyrning. Den ska inspirera, engagera och utmana oss att formulera och prioritera mål och aktiviteter som utvecklar våra verksamheter i visionens riktning. Utifrån visionen fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål och bolagens ägardirektiv. Kommunens mål och bolagens ägardirektiv är sedan utgångspunkten när nämnder, styrelser och verksamheter skapar sina mål och planer.

Målkedjan

Genom målkedjan skapas en process där det blir tydligt vad vi som organisation ska prioritera och hur vi tillsammans omsätter visionen och våra övergripande mål genom hela verksamheten. Målkedjan ska ge oss möjlighet att skapa en tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens mål ända ner till medarbetarens mål.

Bild på Bjuvs kommuns målkedja.

 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-08-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post