Överklaga kommunala beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär. 

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har man som medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär)

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.

Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. 

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.


Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-17

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post