Förtidsröstning

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen 26 maj så kan du förtidsrösta från 8 maj. Det är kommunerna som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Du röstar i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet. Förtidsröstningen startar den 8 maj. När du förtidsröstar behöver du bara ta med dig ditt röstkort och kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Du behöver id-handling och röstkort

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta lokaler för förtidsröstning eller beställas hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. För att få ett dubblettröstkort behöver du vara upptagen i röstlängden.

Utlandssvenskar behöver ett dubblettröstkort för att förtidsrösta i Sverige.

Förtidsröstningen börjar den 8 maj 2019

Förtidsröstningen startar den 8 maj och pågår fram till valdagen den 26 maj. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Om du röstar i förtid i en annan kommun kan du behöva ta med egna valsedlar.

Hitta lokal för förtidsröstning

Kommunerna bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. På länken nedan hittar du kartor och adresser till röstningslokaler för förtidsröstning.

Hitta lokal för förtidsröstning

 

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid röstningslokalen finns det bord där valsedlarna har lagts ut i valsedelställ. Valsedelställen har insynsskydd så att ingen ska kunna se vilket parti du tänker rösta på.

Vid ingången till röstningslokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert.

Det finns en penna bakom varje skärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna rösten till röstmottagaren

Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • visa en id-handling
  • vara känd av röstmottagaren
  • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Du måste också lämna ditt röstkort. Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

 

Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med din röst skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt där du bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten som läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-05-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post