Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen. Det finns också möjlighet att rösta med hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vissa personer får rösta med bud
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud
Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Särskilt material behövs för att rösta med bud
Särskilt material för budröstning kan fås hos kommunen eller beställas hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Beställ material för budröstning

Så här röstar du med bud
1. Gör i ordning rösten i avskildhet.
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och därefter stänga kuverten.
2. Vittne och bud intygar.
Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.
3. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in i en lokal för förtidsröstning eller i din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Rösta med ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Du måste ha legitimation och röstkort. Om du inte har legitimation så kan en annan person (som har legitimation) styrka din identitet.
De ambulerande röstmottagarna tar med sig de valsedlar kommunen får från länsstyrelsen (partierna i riksdagen och Feministiskt Initiativ). Dessa valsedlar har partiets namn tryckt men inga namn. Om du vill använda namnvalsedlar eller valsedlar från andra partier så får du ordna dessa själv.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Om du vill boka tid med kommunens ambulerande röstmottagare så är du välkommen att ringa till vårt kontaktcenter på 042-458 50 00 eller maila till info@bjuv.se

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-05-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post