Röstmottagare

Vi tar nu inte emot fler intresseanmälningar till uppdraget som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet. Nästa ordinarie val (riksdag, kommun, landsting) är i september 2022

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare i vallokal på valdagen. I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår, bland annat, att

  • upprätthålla god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar som arbetsledare.

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Vi vill att du ska fyllt 18 och att du inte står på valbar plats till kommunfullmäktige/Europaparlamentet (motsvarande antalet mandat innevarande mandatperiod). Ambitionen är att röstmottagare inte ska ha några politiska uppdrag.

Här kan du anmäla ditt intresse för att vara röstmottagare

Anmälningstiden inför valet till Europaparlamentet gick ut 20 mars, välkommen till nästa val!

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-03-21

Bjuvs kommun

Valnämnden

Telefon: 042 - 458 50 45
E-post: susan.elmlund@bjuv.se