Kulturskolan

Vi har öppet för höstens anmälningar 29 april - 26 maj 2019

Bild på ett trumset.

Kulturskolan utvecklas med ett allt större utbud och från och med höstterminen 2019 ingår konst, dans och teater i Kulturskolans ordinarie kursutbud. Självklart fortsätter vi med vår tidigare verksamhet med undervisning på blåsinstrument, fiol, gitarr, slagverk, trummor, solosång, piano och keyboard. Vi har även barnkör för åldrarna förskoleklass till årskurs 3.

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Förutom de fasta ensemblerna erbjuds de flesta eleverna tillfälle till samspel i smågrupper på sina respektive instrument.

Normalt anmäler man sig till kulturskolans instrumentundervisning när man ska börja i årskurs 3. För en del vaknar musikintresset senare och vi tar emot elever ända upp i gymnasieåldern.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper, och äger i regel rum efter skoltid, i Bjuv i Kulturskolans lokaler, samt i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans, konst och teater är gruppundervisning med begränsat antal deltagare.

Postadress

Mejerigatan 3 Box 501 267 25 Bjuv.

Besöksadress

Vallgatan 47 i Bjuv. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-05-24

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Anmälan till kulturskolan

Du anmäler dig via e-tjänst eller blankett som du hittar här:
https://eservice.bjuv.se 

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.