Kulturskolan

Nytt på Kulturskolan

musikskolan

Obs! Inför vårterminen 2019 görs intag på kurserna dans, bild, teater, fiol och gitarr. Besked ges i slutet av vecka 2, med kursstart vecka 3 och 4.  

Kulturskolan utvecklas med ett allt större utbud. Genom bidrag från Statens Kulturråd kan vi under perioden 2017 till 2019 erbjuda ett antal avgiftsfria kurser. Det är bland annat kurser i dansmix, bild, keramik, trumcoachning och från och med januari 2019 även teater/drama. Dessa kurser är 10 - 15 veckor och helt avgiftsfria.

Självklart fortsätter vi med vår tidigare verksamhet med undervisning på blåsinstrument, fiol, gitarr, slagverk, trummor, solosång, piano och keyboard. Vi har även barnkör för åldrarna förskoleklass till årskurs 3.

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Förutom de fasta ensemblerna erbjuds de flesta eleverna tillfälle till samspel i smågrupper på sina respektive instrument.

Normalt anmäler man sig till kulturskolans instrumentundervisning när man ska börja i årskurs 3. För en del vaknar musikintresset senare och vi tar emot elever ända upp i gymnasieåldern.

Undervisningen sker i huvudsak som enskild, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper, och äger i regel rum efter skoltid, i Bjuv i Kulturskolans lokaler, samt i Ekeby och Billesholm på respektive skola.

Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Postadress

Mejerigatan 3 Box 501 267 25 Bjuv.

Besöksadress

Vallgatan 47 (Samma som Fritidsgården) Bjuv.

 

 

Webbredaktör: Ingrid Kling (IKG)
Sidan ändrad: 2019-02-12

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Anmälan till kulturskolan

Du anmäler dig via e-tjänst eller blankett som du hittar här:
https://eservice.bjuv.se 

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.