Radiomuseet

Radio- och teletekniska museet i Ekeby är en privat samling av över 500 föremål, främst radio- och TV apparater, telefoner, filmkameror och projektorer.

Webbredaktör: Angelica Livbom (alm)
Sidan ändrad: 2015-06-02

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se