Skolmuseet

Skolmuseet i Billesholm ligger vid sidan om biblioteket i Billesholm.

Skolmuseet visar hur skolans värld en gång har sett ut. Bland annat visas fotografier och  saker som under lång tid har samlats in från skolor i kommunen.

Skolmuseet riktar sig sig bland annat till elever som kan få  uppleva hur det en gång har varit i skolan. Vuxna är också välkomna att till exempel vid klassträffar boka in sig för ett besök. 

För mer information, kontakta Catarina Månsson, kontaktuppgifter finns till höger på sidan. 

Webbredaktör: Angelica Livbom (alm)
Sidan ändrad: 2015-12-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se