Förebyggande verksamhet

Här kan du hitta information om vad Bjuvs kommun kan bland annat erbjuda dig när det gäller

  • Anhörigstöd
  • Frivilligverksamhet
  • Solträffens mötesplats
  • Träffpunkten Solskenet
  • Öppen dagverksamhet Varagården

Vill du veta mer kan du kontakta samordnare för mer information.

Webbredaktör: Charlotte Risman (crn)
Sidan ändrad: 2017-09-18

Kontakt

Samordnare

Jeanette Lindqvist
telefon 042- 458 51 26.
forebyggande@bjuv.se

Besöksadress
Solgatan 5H, Bjuv. 

Du når samordnaren säkrast på måndagar kl 09.00-10.30