Socialtjänst barn, unga och familj

Vi arbetar med utredningar och insatser för barn, unga (0-20 år) och deras familjer.

Barn unga familj

Våra insatser är oftast frivilliga enligt socialtjänstlagen (SoL). Men ibland, när det är väldigt allvarligt och en ung människa far illa, kan det bli aktuellt med tvångsinsatser enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Du som är förälder, barn eller ung kan vända dig till oss om du behöver råd och stöd antingen för dig själv eller för hela din familj. Tillsammans försöker vi hitta det som kan hjälpa dig på bästa sätt.

Arbetar du med barn och unga och misstänker att ett barn far illa ska du göra en anmälan. Är du privatperson och misstänker att ett barn far illa bör du göra en anmälan.

Du kan antingen kontakta oss genom kommunens kontaktcenter på 042-45 850 00 eller via de direktnummer som du hittar i kontaktrutan till höger på den sida du läser på. Om den person du söker inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer personen upp så fort som möjligt. Vid akuta situationer kontakta mottagningen eller kontaktcenter som kopplar dig till rätt personal.

Om du behöver råd, stöd eller hjälp när vi inte arbetar, exempelvis på helgen eller kvällstid på vardagar kan du kontakta sociala jouren på 042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till sociala jouren. Vid akuta och livshotande tillstånd kontakta alltid 112.

Webbredaktör: Andreas Wallin (awn)
Sidan ändrad: 2019-06-04

Kontakt

Socialtjänst barn, unga och familj

Tf Verksamhetschef
Ulrik Ahlm
Telefon: 042- 458 53 58

Mottagning, utredning och familjerätt
Enhetschef
Lena Zetterström
Telefon: 042-458 58 42

Placering och öppenvård
Enhetschef
Pia Holmgren
Telefon: 042-458 56 38

HVB och stödboende
Tf Enhetschef
Mikael Kviding
Telefon: 0708-131652

Socialsekreterare, Mottagningen
Telefon: 042-458 55 60

Administratör
Katarina Jeppsson
Telefon: 042-458 57 72

Kvalitets- och processutvecklare
Andreas Wallin
Telefon: 042-458 51 28

Besöksadress
Almgatan 2 i Bjuv

Postadress:
Almliden, Barn och unga
Box 504 · 267 25 Bjuv

Telefax: 042-45 851 56

Kontaktcenter, Bjuvs kommun
Telefon: 042-458 50 00 
E-post: info@bjuv.se