Brukarundersökningar inom IFO

Inom socialtjänstens är det viktigt att få veta vad de som behöver vårt stöd tycker om den hjälpen de får. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med brukarinflytande.

Inom socialtjänstens olika områden görs regelbundna brukarundersökningar. Dels lokala brukarundersökningar som görs inom de olika delarna av socialtjänsten till riktade grupper och dels den nationella brukarundersökningen som görs årligen. under flikarna i menyn kan du läsa vidare om de olika typerna av undersökningar vi gör.

Webbredaktör: Charlotte Risman (crn)
Sidan ändrad: 2017-09-19

Bjuvs kommun

Socialtänsten

Har du frågor kring våra brukarundersökningar kontakta gärna oss:

Barn och unga

Andreas Wallin

andreas.wallin@bjuv.se 

 Avdelning arbete och tillväxt

Charlotte Risman

charlotte.risman@bjuv.se

eller ring 042-4585000