Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska, en vän, och en socialt engagerad person ska underlätta och ger förutsättningar för dig med en funktionsnedsättning, att leva ett socialt aktivt och rikt liv.

Kontaktpersonen fungerar som ett kamratstöd för dig som behöver personstöd för att kunna leva ett självständigt liv i samhället ochs om motverkar isolering och utanförskap och skapar delaktighet i samhället.

En kontaktpersons roll bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor.

Om du vill får du vara med och bestämma vem som ska bli din kontaktperson och innan vi börjar leta så lyssnar vi på dig. Vill du att det ska vara en man eller en kvinna? En viss ålder, eller att personen ska ha något speciellt intresse med mera. Dock bör denne person inte vara anhörig eller närstående till dig som behöver kontaktperson.

Kontaktpersonen har en mindre ekonomisk ersättning för uppdraget av kommunen.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2017-04-12

Kontakt

Kontaktperson

Enhetschef
Annica Pettersson
telefon 042- 458 50 00
annica.pettersson@bjuv.se

Funktionsansvarig för kontaktpersoner
Terhi Laine telefon
telefon 042-458 50 04
terhi.laine@bjuv.se

Biståndshandläggare
telefon 042- 458 50 00