Så kan du hjälpa till

Under den senaste tiden har antalet ensamkommande barn och familjer som kommer till Sverige ökat. Några av dessa kommer till Bjuvs kommun och det är många privatpersoner som undrar hur de kan hjälpa.

Vill du göra en insats och hjälpa till kan du bli:

Språkvän: Ta chansen att hjälpa en nyanländ samtidigt som du lär känna en ny kultur. 

Språkcafé: På språkcaféet träffas vi och fikar och pratar svenska tillsammans med SFI-studerande och andra som vill öva på sitt nya språk. Språkcafé hålls på Bjuvs bibliotek på torsdagar klockan 13-14, och på fritidsgården i Ekeby på onsdagar 9.30-11.

Familjehem: Att vara ett familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.

God man: Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand.

Vill du lämna kläder och/eller saker till HVB-hem, kontakta sektionschef Daniel Ahlström telefon  0733-60 49 42.

I Bjuvs kommun finns flera ideella organisationer som du också kan stötta. 

Rädda barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter enligt barnkonventionen och att det följs i vår kommun.

Vi arbetar med läxhjälp och bössinsamling, om vi får asylfamiljer med förskolebarn kan vi organisera sysselsättningar för barnen på deras boende, ombesörja att det finns lekmaterial på boendet och ordna fram kläder vid behov.

Kontakt:
Clary Warneryd
Telefon: 042-73402 eller 0707-78 80 55 
E-post: clary.warneryd@telia.com.

Svenska kyrkan

 På respektive församlings hemsida finns information om hur du kan bidra ekonomiskt till Svenska kyrkans hjälparbete bland flyktingar i Europa samt information om de aktiviteter som de anordnar.

I ett akut läge ingår Bjuvs församling i den kommunala Posom-organisationen och ställer lokaler och personalresurser till förfogande. Om det anländer stora mängder flyktingar på kort tid kan det bli aktuellt att be församlingens medlemmar om hjälp med förnödenheter av olika slag.

Genom ett avtal mellan Lunds stift och Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande kan Svenska kyrkan bistå enskilda med rättshjälp i t.ex. asylprocesser. Detta sker i den lokala församlingen.

Bjuvs församlings kontaktperson för församlingens diakonala verksamhet är komminister Charles Hägg
Telefon: 042-856 42.

Länk till Bjuvs församlings hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/bjuv

Ekeby församling håller på att inventera behov och vad vi kan göra i Ekeby. Några frivilliga har redan hört av sig och vill hjälpa till. Frivilliga är välkomna att höra av sig till präst Birgitta Sjöstedt

https://www.svenskakyrkan.se/ekeby

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-03-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se