Särskilt förordnad vårdnadshavare/god man

Varje år kommer ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. De barn som beviljas uppehållstillstånd i Sverige behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskild förordnad vårdnadshavare utses till barnet. En särskild förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller inte bor i Sverige. Oftast bor barnet på ett hem och inte tillsammans med vårdnadshavaren. Däremot stöttar personen barnet vid ekonomiska frågor, beslut som rör framtiden och andra större frågor.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

För att bli särskilt förordnad vårdshavare ska du vara en ansvarsfull vuxen som har tid över. Uppdraget kräver inte mycket tid, däremot ett stort engagemang. Ditt uppdrag blir att stötta ungdomen inför vuxenlivet samt hjälpa och stötta i beslut.

Vad är en god man?

Under asylprocessen får den unge en god man genom överförmyndarnämnden. Denne skall företräda barnets intressen rättsligt, ekonomiskt och personligt. Uppdraget som god man upphör när den unge får PUT eller fyller 18 år. Läs mer om god man

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2015-09-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se