Psykisk ohälsa

I Bjuvs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

psykisk ohälsa

Den kommunala psykiatriverksamheten vänder sig till dig som är över 20 år och har funktionsnedsättning till följd av svår psykisk sjukdom.

Vi arbetar i huvudsak med förebyggande arbete. Vår målsättning är att stärka dina möjligheter till ett fungerande, självständigt och meningsfullt liv.

En psykisk funktionsnedsättning innebär att en person följd av svår psykisk sjukdom har väsentliga svårigheter att själv klara det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Svårigheterna ska ha funnits eller antas komma att bestå under en längre tid.

Kommunens psykiatriverksamhet är inriktad på handledning, kartläggning och psykiatrisk omvårdnad. Insatserna anpassas individuellt efter varje person och de olika behov som kan finnas.

Genom den kommunala psykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som exempelvis:

  • Boendestöd
  • Dagverksamhet
  • Särskilt boende för dig med psykiskt funktionsnedsättning
     

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2019-04-18

Kontakt

Psykisk ohälsa

LSShandläggare

telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se