Boendestöd

Syftet med boendestöd är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att du ska kunna klara av ett så självständigt liv så möjligt.

För dig som är vuxen och har en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neurologisk funktionsnedsättning, finns möjligheten att få stöd i att klara praktiska vardagssysslor. 

Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad, sköta hemmet, stöd och struktur i vardagliga sysslor och samtal.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2019-05-09

Kontakt

Boendestöd

Enhetschef
Thi-Binh Luu Johansson
telefon 042- 458 53 75
thi-binh.luu.johansson@bjuv.se