Att ansöka

Alla insatser som kommunen erbjuder baseras på att du i varierad grad inte själv klarar av dina dagliga sysslor och livsföring eller att anhöriga behöver stöd. För att få hjälp av kommunen krävs det i de flesta fall, att du gör en ansökan om insats till kommunen.

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.

Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Beslutet grundas dels på lagar och dels på ditt behov. Vi kan på förhand inte säga hur lång tid det tar innan du får ditt beslut, men varje ärende behandlas skyndsamt. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut.

Ansökan om insatser:

Här hittar du alla blanketter för ansökan om insatser.
- inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen
- för person med funktionsnedsättning enligt LSS
- för person med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
- bostadsanpassningsbidrag


Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten, läs om Överklaga beslut.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-07-12