Kvalitet och utveckling

Här kan du läsa om hur vi följer upp och utvärderar vårt arbete för att ge dig som kommuninvånare bästa möjliga service.

Kommunen arbetar för att ge vård och omsorg av god kvalitet. Våra verksamheter är i ständig utveckling.

För att säkerställa att det vi gör är det rätta, för att utveckla verksamheten i rätt riktning och för att kommuninvånarna som tar del av vår hjälp ska känna förtroende för våra verksamheter utförs kontinuerligt olika kvalitetsmätningar som följs upp och utvärderas. 

Synpunktshantering

En viktig grund i kvalitetsarbetet är dina synpunkter på verksamheter eller enskilda ärenden. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. Lämna synpunkter!

Webbredaktör: Maria Johnsson (mjn)
Sidan ändrad: 2018-02-07

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se