Socialtjänst vuxen

Du som är vuxen och behöver hjälp med frågor som handlar om din livssituation kan söka mer information här. Det kan handla om din ekonomi, att du eller någon närstående har ett missbruk.

Webbredaktör: Charlotte Risman (crn)
Sidan ändrad: 2017-09-18

Bjuvs kommun

Socialtjänst vuxen

Tel vx 042-458 50 00