Anhörig- och närståendestöd

 

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Du kan vara make, maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.

Att hjälpa eller vårda en anhörig kan ge både glädje och trygghet men det kan också vara tungt och ensamt många stunder.

Bjuvs kommun erbjuder anhörigstöd som en förebyggande och stödjande verksamhet som ska kunna underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet för dig som närstående.

Utbudet av aktiviteter utgår från anhörigas önskemål.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Råd, stöd och information
  • Individuella samtal
  • Föreläsningar
  • Hembesök

Det kostar inget.

Har du några frågor så kontakta gärna samordnare.

Besöks- och telefontider
Måndagar: kl 09.00-10.30

Du når säkrast samordaren på dessa tider men du kan även boka en tid som passar dig. 

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2019-05-23

Kontakt

Hälsopedagog

Linda Dahlman Grönqvist
Telefon: 042- 458 51 26 
forebyggande@bjuv.se 

Besöksadress
Postgatan 1A, Bjuv