Företagardialog

Bjuvs kommun bjuder in till företagsträffar i olika former. Det kan vara frukost- eller lunchmöten, i vissa fall hos ett värdföretag och ofta i samarbete med föreningar, nätverk och arbetsförmedlingen.
Vill du ha information om nätverk eller olika sätt att skapa kontakt, lokalt eller regionalt så hör av dig.
Vi tar tacksamt emot förslag från er företagare. Det kan vara allt från föredragshållare, studie/företagsbesök, utbildningar, etc.

Ta kontakt med Bengt Fellbe, 042-45 850 19.

Lydinge business club

Föreningar och nätverk

Företagarna Bjuv

Nordvästra skånes golf och företagsnätverk

Lydinge business club

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-11-28

Kontakt

Kommunkontoret