Företagardialog

Bjuvs kommun bjuder in till företagsträffar i olika former. Det kan vara frukost- eller lunchmöten, i vissa fall hos ett värdföretag och ofta i samarbete med Företagarföreningen.

 Frukostträff

26 okt kl. 08:30-10:00, LariTryck

Hej och välkomna till Laritryck!

Vi träffas den 26 okt, kl. 08:30 på Laritryck, Granitgatan 6 i Bjuv

• Kaffe och fralla
• Presentation av Laritryck
• Tema – Energirådgivning, Söderåsens miljöförbund

Anmälan: Senast 23 okt till bengt.fellbe@bjuv.se

Energi- och klimatrådgivning
Vill du ha tips på hur du kan spara pengar genom att få ner din energiförbrukning?
Söderåsens miljöförbund erbjuder gratis och opartisk rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommun. Vi kan hjälpa dig med frågor som rör din fastighet och dina energikostnader. Du kan också få svar på frågor som rör din energianvändning och tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Vi hjälper dig gärna med information kring:

• uppvärmning
• energispartips och energieffektivisering
• belysning
• isolering och fönster
• ventilation
• aktuella bidrag
• bygga nytt eller renovera
• energipriser
• företag och transporter

Tjänsten finansieras av Energimyndigheten och är därför kostnadsfri.

-----------------------------------------------------

Jag tar tacksamt emot förslag på innehåll. Det kan vara allt från föredragshållare, studie/företagsbesök, utbildningar, etc.

Ta kontakt med Bengt Fellbe, 042-45 850 19, för att diskutera företagsträffar.

Webbredaktör: Bengt Fellbe (bfe)
Sidan ändrad: 2017-10-20

Kontakt

Kommunkontoret