PRAO

Forma dina framtida medarbetare - ta emot Bjuvs elever för prao

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. Du har chansen att forma framtidens stjärnor på din arbetsplats – redan innan eleverna har valt gymnasieprogram. Genom att erbjuda prao får du chansen att hitta framtida kollegor.

Anmäl ditt intresse här

Har du själv inte möjlighet att ta emot prao men vet någon annans som vill ha denna möjlighet så sprid gärna länken ovan!

 

Vinster med Prao

Genom att ta emot en eller flera praoelever får du en inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ger en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske lockar en elev till ett bristyrke.

Praon är också en möjlighet för både arbetsgivare och elever att utmana traditionella könsroller och lägga grunden för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen. En lyckad praoperiod ger eleverna större möjlighet att göra medvetna val till gymnasiet och minskar därmed risken för avhopp. Det gör att vi får fler välutbildade ungdomar ut i arbetslivet vilka bidrar till hela samhällets utveckling.

Arbetsplatsen får:

 • tillgång till en stor målgrupps tankar och vanor
 • någon som kan hjälpa till med de där viktiga sakerna som ingen har haft tid att ta tag i
 • en möjlighet att ge en kollega ett nytt ansvar i form av mentorskap
 • en chans att hitta en framtida kollega
 • presentera sin verksamhet för ungdomar
 • se över arbetssätt och metoder genom att behöva svara på frågor om varför man gör olika saker
 • goodwill för sitt samhällsengagemang
 • en nöjd PRAO-elev som berättar om er arbetsplats för familj och vänner

Ungdomarna får:

 • möjlighet att visa sina styrkor
 • stärkt självförtroendekunskaper om arbetsmarknaden
 • en första kontakt med arbetslivet
 • erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar
 • chansen att upptäcka ett nytt drömjobb
 • bättre förutsättningar att göra ett medvetet gymnasieval
 • en ökad möjlighet att påverka sin framtid

Tips för praotiden!

Här hittar du fler tips samt förslag på arbetsuppgifter utifrån olika arbetsområden.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-02-01

Kontakt

Bjuvs kommun

Anna Jacobsson

anna.jacobsson@bjuv.se

042- 458 57 73

 

Aktuella praoperioder under våren 2019 är:

Vecka 14 Ekeby skola

Vecka 15 Jens Billeskolan

Vecka 19-20 Varagårdsskolan

Vecka 21-22 Varagårdsskolan