Upphandling

Kommunen sluter upphandlingsavtal i eget namn men deltar också i samordnade upphandlingar, regionalt i samarbete med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne samt inom ramen för samarbetet Familjen Helsingborg. 

Medlemsskapet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär bland mycket annat också en möjlighet att avropa varor och tjänster från ramavtal upphandlade av kommunförbundets företag SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). 

Länk till aktuella upphandlingar (öppnas i nytt fönster)

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-11-28

Kontakt

Upphandling

Kurt Grönsund

Telefon: 0435-281 97
E-post: kurt.gronsund@klippan.se