Fortsatt hög motivation bland kommunens medarbetare

2016 års medarbetarundersökning visar att drygt nio av tio medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt och de vet vad som förväntas av dem. Det är ökning jämfört med tidigare medarbetarundersökning.

Bild på fyra medarbetare i Bjuvs kommun.

Medarbetarundersökningen genomfördes bland samtliga medarbetare i Bjuvs kommun under hösten 2016. I undersökningen får kommunen ett HME (Index på medarbetarengagemang) på 82 vilket är en liten ökning jämfört med tidigare mätning. Det är även högt jämfört med flera andra kommuner där snittet ligger på 78. HME berör frågor kring motivation, ledarskap och styrning.

- Det är fantastiska siffror att 92 procent av våra cirka 1200 medarbetare tycker att det känns meningsfullt att gå till arbetet, säger kommunchef Christer Pålsson. Vi har arbetat strategiskt med HR-frågor under de senaste åren och det visar resultat. Alla medarbetare kommer nu att få ta del av resultaten av undersökningen på sina arbetsplatsträffar.

Undersökningen visar vidare att tre av fyra medarbetare har förtroende för och är totalt sett nöjda med sin närmaste chef. Däremot anser en av fem att man på arbetsplatsen inte arbetar med att förbättra den fysiska eller den psykosociala arbetsmiljön.

- Här har vi inte lyckats fullt ut och det ser jag allvarligt på, säger Karolina Larsson, HR-chef i Bjuvs kommun. Under det gångna året har vi jobbat med att skapa struktur och system för HR-arbetet i stort och hälso- och arbetsmiljöarbetet är en viktig och prioriterad fråga. Vi har precis avslutat upphandlingen av företagshälsovård och vi är mycket nöjda med resultatet. I år kommer vi dessutom att starta upp projektet Hälsoresan där vi på olika sätt ska arbeta med att förbättra våra medarbetares arbetsmiljö. Projektet innehåller alltifrån föreläsningar till konkret friskvård.

Chefer

De flesta chefer i Bjuvs kommun anser att de har goda förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter. 93 procent anser att chefsuppdraget är tydligt och 88 procent att de har de befogenheter som tjänsten kräver. 72 procent anser att de får tillräckligt med underlag för att utföra sitt arbete, i form av stödfunktioner och nätverk.

- År 2014 ansåg endast 63 procent av cheferna att de hade tillräckligt med underlag, så detta är en ordentlig ökning, säger Christer Pålsson. Vi har de senaste två åren arbetat mycket med att förstärka stödet till våra chefer och jag ser att det går åt rätt håll. Medarbetarundersökningen visar på höga resultat vilket bidrar till att vi kan ge våra kommuninvånare den allra bästa servicen och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för blivande medarbetare.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-04-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00