Att möta informationspåverkan - medborglig motståndskraft

Föreläsning och fika. Välkommen!

Syftet med föreläsningarna inom informationspåverkan är att utbilda allmänheten om virtuella hot och digitala maktmedel. Framförallt hur kognitiv påverkan genomförs i digitala kanaler. Om hur man som medborgare kan skapa en egen mental brandvägg mot otillåten påverkan och hur man kan skydda sig, sin familj och organisation. Målet är att skapa medborgerlig motståndskraft mot påverkanskampanjer och informationspåverkan. Föreläsning hålls av Försvarsutbildarna som även bjuder på enklare fika. Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation och verksamheten omfattar från den enskildes säkerhet till samhällets försvar.

Datum: Tisdag 14 maj klockan 18.00-19.30

Plats: Skeneholmssalen, Billesholms bibliotek

Gratis. Välkomna!

Webbredaktör: Marion Pierangelo (mpo)
Sidan ändrad: 2019-02-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00