Gökotta Åvarp

Den 5 maj anordnar Friluftsfrämjandet Söderåsen gökotta i Åvarps naturreservat.

Även i år har vi förlagt gökottan till naturreservatet i Åvarps enefälad. Vi går tillsammans med Lars Karlsson för att lyssna på morgonpigga fåglar. Samling vid Åvarps scoutstuga kl 07.00.

Webbredaktör: Mette Pedersen (mpn)
Sidan ändrad: 2019-02-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00