Valborg i Bjuvs kommun

Valborgsmässoafton firas på traditionellt på två platser i kommunen - ett i Ekeby och ett i Billesholm.

Välkommen att fira valborgsmässoafton i Bjuvs kommun! 

I Ekeby anordnar Bjuvs kommun firande med majbål, Skromberga blåsorkester och Kulturskolans ungdomsorkester. Ekeby GIF är på plats och grillar korv!

Program i Ekeby
19.00 Fackeltåg från Sparbankstorget i Ekeby tillsammans med Skromberga blåsorkester
19.15 Majbålet tänds på Askebunkarna, Skromberga blåsorkester spelar på plats
19.30 Talare
19.35 Kulturskolans ungdomsorkester

 

I Billesholm står Billesholms musikkår för firandet på grönområdet mellan Skolgatan och Västergatan. Friluftsfrämjandet grillar korv.

Program i Billesholm
19.15 Samling på Jens Billeskolans parkering
19.30 Avmarsch för fackeltåget, från Jens Billeskolan till grönområdet mellan Skolagatan och Västergatan
20.00 Framme vid Gröningen, sång och musik av Canticum och sångkören.

Webbredaktör: Ingrid Kling (IKG)
Sidan ändrad: 2019-04-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00