Är ditt hus en pärla?

Nu inventerar vi kulturmiljön i Bjuvs kommun. Under hösten kommer alla hus i kommunen att inventeras, och kulturhistoriskt värdefulla hus kommer att registreras.

Varför görs inventeringen?

Inventeringen görs för att upptäcka och registrera kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Underlaget i registret kan sedan användas som stöd vid bygglovshandläggning, men också om du som fastighetsägare behöver få inspiration och råd när du vill renovera, restaurera eller bygga om ditt hus.

Hur går inventeringen till?

Vår medarbetare Kathleen kommer att inventera alla hus i hela kommunen med start under hösten. Först ut att inventeras är Ekeby. De fastigheter som bedöms vara av kulturhistoriskt värde registreras och fotas. Kathleen kommer bara att fota från gatan, och kommer inte att gå in på någon tomt. Kathleen har på sig kläder med Bjuvs kommuns logotype och en ID-bricka från Bjuvs kommun. Med hjälp av en surfplatta registrerar hon alla kulturhistoriskt värdefulla områden, byggnader och detaljer i en app.

Bild på vår medarbetare Kathleen som kommer att inventera alla hus i kommunen. Kathleen kommer att inventera alla kommunens hus med start under hösten. 

Inventeringen sker parallellt i Bjuv, Höganäs och Ängelholms kommuner, samtidigt som Tyréns arbetar med att ta fram en gemensam kulturmiljöplan för kommunerna. Projektet drivs med stöd av Länsstyrelsen. När kulturmiljöplanen och inventeringen är klara kommer de även att vara tillgängliga för dig som invånare.

Bild på hus i Ekeby, som vann Bjuvs kommuns arkitekturpris 2015. Exempel på kulturhistoriskt värdefull fastighet. Hus i Ekeby som  dessutom vann Bjuvs kommuns arkitekturpris 2015.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00