Arkitekturpriset till renoveringen av Ljungsgårdsvägen 37 i Billesholm

Bjuvs kommuns arkitekturpris 2017 går till Elisabeth och George Andreasson och renoveringen av Ljungsgårdsvägen 37 i Billesholm.

Juryns motivering

”Med passion och omsorg om detaljer har Elisabeth och George Andreasson restaurerat och renoverat gården och dess byggnader på Ljungsgårdsvägen 37 i Billesholm. I god byggnadsvårdsanda har fastighetsägarna studerat äldre fotografier för att sedan låta återskapa det halmtak så som en av byggnaderna ursprungligen hade.

De gamla halvrundade gjutjärnsfönstren på stallbyggnaden har behållits men har med kreativ lösning i form av utanpåliggande glas moderniserats för att uppfylla dagens krav.

Färgsättning och materialval har till stor del valts för att efterlikna originalutförandet. Genom att använda sig av äldre byggtekniker och använda ursprungliga byggmaterial blir vårt kulturarv levande. Fastighetsägarna har på ett idérikt sätt låtit gamla detaljer få vara kvar samtidigt som gården har blivit ett modernt boende.”

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-12-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00