Årlig spolning av vattenledningarna i Ekeby, Billesholm och Bjuv

Under perioden 12 november - 30 november sker spolning av vattenledningar i Ekeby, Billesholm och Bjuv. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar (ej helgdagar) klockan 08:00 - 15:30.

Ekebys huvudvattenledningar spolas under perioden 12/11 - 16/11 och huvudvattenledningarna i Billesholm och Bjuv spolas 19/11 - 30/11.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Undvik att diska och tvätta under tiden spolningen pågår. NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan du dricker det. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan du kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-10-31

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00