Beredskap inom vård och omsorg inför eventuella värmeböljor

Förra sommaren var rekordvarm och vi vet ännu inte hur denna sommar kommer att bli. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter är förberedda inför sommaren.

- I början av året lade jag ett ordförandeförslag i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott som innebar ett uppdrag till förvaltningen att inför sommaren komma med förslag på hur vi skapar fler svala utrymmen på våra boenden genom exempelvis luftkonditionering, allt för att förbättra för de boende och vår personal, berättar Ulrika Thulin, ordförande i vård- och Omsorgsnämnden. Beredskapen är god på alla våra enheter om det skulle komma en liknande värmebölja i år. Medarbetarna gjorde redan förra året en fantastisk insats med att hitta kreativa lösningar för att svalka och lindra värmens effekter och med den erfarenheten är vi snäppet mer förberedda i år.

Den viktigaste faktorn är att uppmärksamma hur personer mår och att medarbetare har kunskap om symptom som finns och vad som kan göras.

- Därför har vi i god tid inför sommaren påmint om de rutiner som finns, vi har uppdaterat med enklare checklistor i fickformat och vi har dessutom köpt in luftkonditionering som kan användas där det bedöms att de gör mest nytta, säger Jessica Alfredson, förvaltningschef för vård och omsorg. Vi har också tagit del av och spridit den information som Folkhälsomyndigheten har på sin hemsida kring värmebölja och hur den kan förebyggas.


Hur kan man göra för att underlätta i värmen?

Det finns en del saker som underlättar när värmen kommer och det är viktigt att tänka till innan vad som kan behövas. Tänk också på att vara extra uppmärksam på de personer som finns omkring dig som kanske är mer känsliga för värmen till exempel barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN

Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.

DRICK MER

Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka. 

ORDNA SVAL MILJÖ

Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

ORDNA SVALKA

En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

TA DET LUGNT

Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.

FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT

Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.

VAR UPPMÄRKSAM

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Här kan du se en film om vad du kan tänka på vid värme 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-06-26

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang