Bildprojicering som verktyg

Intervju med Jenny Henriksson, som har skrivit en utvecklingsartikel om hur Sjumilaskogens förskola arbetar med bilprojicering som ett verktyg i undervisningen.

Vem är du?

Jag är förskollärare, processledare och samverkansdoktorand på Sjumilaskogens förskola i Billesholm. Som samverkansdoktorand arbetar jag 50% på förskolan och 50 % går jag en forskarutbildning Nationell forskarskola Recec och är knuten till Högskolan i Kristianstad och Göteborgs universitet.

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om Sjumilaskogens arbete med bildprojicering som ett verktyg i förskolans undervisning.

Vilka resultat har ni sett?

Resultatet visar att bildprojiceringen kan fungera som ett stimulerande meningsskapande verktyg i förskolans undervisning. Vi har fått igång en positiv spiral, temat utvecklas med en röd tråd, barnen blir delaktiga och får inflytande både över sitt eget lärande och i gruppens lärande. Vi ser också att barnen lär av varandra när undervisningen tar sin utgångspunkt i deras intresse och erfarenheter.Det blir en form av smittspridning.

Vi ser också att utmaningarna handla om teknik och hur vi ska genomföra undervisningen. Det handlar inte bara om att ”visa lite bilder”, det kräver medvetenhet och kunskap att få till det.
Hur kommer ni i Bjuv att arbeta vidare med resultaten som har framkommit?
På Sjumilaskogen fortsätter arbetet att utvecklas och vi hoppas att arbetssättet kan fortsätta att spridas till andra förskolor.

Jonna Runheimer, förskolechef berättar mer

Utifrån resultatet ser jag både positiva och mindre positiva effekter. Det positiva som vi tar med oss är barnens delaktighet i sitt egna lärande, i dokumentation och i att det är barnens intresse som samspelar med pedagogernas mål för sin undervisning. Arbetssättet har spridit sig till andra förskolor i kommunen och utvecklas där efter deras förutsättningar. Vi har även möjlighet i att ta med oss arbetssättet för att nå våra mål kring digitalisering.
Det som är mindre positivt är att vi har blivit beroende av en fungerande digital utrustning och ett stabilt nätverk, vilket kan sätta käppar i hjulet för undervisningstillfället. Det kan handla om allt från att just den sladden inte kopplar ihop med den projektorn eller att Ipaden inte är laddad just då. Vi arbetar med att digitala verktyg ska ha en naturlig plats i förskolan, för både pedagoger och barn.

 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-04-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang