Bjuv ligger kvar bland de 25 procent bästa skolkommunerna i Sverige

För fem år sedan låg Bjuv på plats 264 av 290 i SKL:s Öppna jämförelser. Sedan dess har resultaten stigit rejält. Idag presenteras årets mätning som visar att Bjuv hamnar på plats 67. Det placerar för fjärde året i rad Bjuvs kommun bland de 25 procent bästa skolkommunerna i Sverige.

- Nu är vi verkligen etablerade som en stark skolkommun, säger Carina Leffler, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har sedan några år en medveten strategi för att arbeta utifrån alla elevers styrkor och intressen, att motivera dem till idogt arbete och höga betyg. Samtidigt tar vi skolans kompensatoriska uppdrag på allvar och utreder och sätter in stöd när det behövs. Detta har gett stabila resultat som vi nu bygger vidare på.

Öppna jämförelser görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som har samlat samtliga kommuners skolresultat under förra läsåret. Rankningen görs utifrån olika indikatorer och resultat i årskurs 3,6 och 9. 2012 låg Bjuvs kommun på plats 264 i SKL:s Öppna jämförelser, 2013 på plats 202, 2014 på plats 62, 2015 på plats 40 och 2016 på plats 73. I år hamnar Bjuvs kommun på plats 67.

- Vi har en stark placering bland de 25 procent bästa skolkommunerna och det goda arbetet som görs i verksamheten blir ännu tydligare om man ser på resultatet med hänsyn taget till de utmaningar som finns i kommunen vad gäller hälsa och förutsättningar för en del elever på hemmaplan, säger Carina Leffler.

Bjuvs kommun har under året påbörjat arbetet med projektet GIRFEC (Getting it right for every child). GIRFEC handlar i stora drag om att minska på byråkratin och att personal inom olika verksamheter ska finnas organiserade inom ett och samma program. Det kan i praktiken till exempel innebära att ett barn får en och samma kontaktperson – istället för flera från olika verksamheter. Det kan också innebära att olika verksamheter har ett gemensamt åtgärdsprogram och annan typ av gemensam dokumentation för ett barn.

- Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra mål om hälsa, delaktighet och jämlikhet, säger Carina Leffler. För att vi ska fortsätta att lyckas som skolkommun handlar det nu om att skapa förutsättningar för att på ett ännu bättre sätt komplettera varandra i organisationen, så att varje barn och ungdom som finns i vår kommun ska få de bästa förutsättningarna för framtiden.

- Det är roligt att se att vår medvetna satsning på barn, unga och deras utbildning ger resultat, säger Ann-Sofi Fridehjelm, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi har en fantastisk organisation och våra skolor och vår utbildning håller en hög nivå.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-12-12

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00