Bjuv satsar stort på digitalt

I höstas startade Bjuvs kommun projektet Digitaliseringsresan. Ett projekt för att höja den digitala kompetensen inom kommunens organisation, skapa strukturer och mötesplatser samt ge kommuninvånarna bra digitala verktyg för en ökad tillgänglighet till kommunens verksamheter. Arbetet är i full gång och den 25 mars trappas det upp ytterligare när All Digital Week startar.

Digitaliseringsresan har fått stöd av EU:s regionala utvecklingsfond och ska se till att digitaliseringen inom kommunen görs på ett hållbart vis. Under 2019 kommer Bjuvs kommun fokusera på att göra plats för digitala möten och utbilda medarbetare i de digitala system kommunen använder för att skapa en högre effektivitet i organisationen.

- Redan idag digitaliseras verksamheten för att bland annat ge bättre och snabbare service, vilket är väldigt kul att se. Med Digitaliseringsresan vill vi ta ett helhetsgrepp för att tillsammans utveckla digitaliseringen, säger Helen Sällman, digitaliseringsstrateg i Bjuvs kommun.

Inom ramen för digitaliseringsresan pågår också ett arbete med att se över kommunens webbplats och e-tjänster, för att göra dem mer användarvänliga. Under året kommer Bjuvs kommun också att börja arbeta med referensgrupper eller liknande för att få kommuninvånarnas syn på vad bra digitalisering innebär för dem. Exempel på saker som redan genomförts i kommunen är implementering av en robot i handläggningen av försörjningsstöd, och övergång till digital administration via en egenutvecklad app inom LSS-verksamheten.

- Det är viktigt att digitalisera inkluderande. Olika aktiviteter och mål sätts på olika områden för att alla ska känna sig delaktiga och nöjda med resultatet. I vissa fall kan det vara nya verktyg som behövs, medan det i andra fall kan vara utbildning och kunskap, säger Helen Sällman.

All Digital Week 25–29 mars - kom med dina idéer!

Under den europeiska kampanjveckan All Digital Week öppnar kommunen upp för dig som invånare att vara med och forma den digitala utvecklingen inom kommunen. Via vår e-tjänst kan du skicka in dina idéer och förslag på hur kommunen ska utvecklas digitalt och vilken nytta det kan göra för dig och andra invånare.

Föreläsning och IT-hjälp på biblioteket

Under veckan har också biblioteket i Bjuv öppet hus för dig som vill lära dig mer om den digitala världen. Ta med dig din dator, surfplatta eller telefon och så hjälper vi dig. Drop-in klockan 13-16 tisdag den 26 mars och klockan 10-19 onsdag den 27 mars. Är du intresserad av datasäkerhet kan du också gå på föreläsning på biblioteket den 27 mars klockan 14-15. Paul Stankovski, lektor vid Lunds tekniska högskola, pratar om framtidens kvantdatorer, vad som kommer att hända med den digitala säkerheten, och vad kan vi göra för att skydda oss.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-03-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang