Bjuvs kommun är näst bäst i landet på avfallshantering

I Avfall Sveriges årliga undersökning får Bjuv 90,2 poäng av 100 möjliga.

Det räcker till en andra plats och Bjuvs kommun får därmed en riktigt god placering även i år.

- Bjuv har legat bra till tidigare och bidrog till att NSR fick pris som Årets avfallsverksamhet 2015. Nu knep man pallplats igen, vilket vittnar om de goda miljöinsatser som görs inom kommunen, säger Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR.

Priset för bästa avfallskommun delades ut på Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm den 21 maj och gick till Ängelholms kommun. Priset delas ut för sjunde året och har tidigare tilldelats bland annat Uddevalla, Trollhättan, Falun, Lund och Nordvästra Skånes Renhållning. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2018. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; förebyggande av avfall, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-05-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang