Bjuvs kommun får grönt ljus i Skolinspektionens granskning

Bjuvs kommun har återigen blivit helt godkänd i Skolinspektionens regelbundna tillsyn av alla huvudmän i Sverige. Det betyder att verksamheten bedrivs på ett laglig, systematiskt och framgångsrikt sätt.

För tre år sedan blev vi helt gröna i Skolinspektionens granskning och nu har vi återigen visat att vår verksamhet håller en hög kvalitet, säger Karolin Molén, verksamhetschef för förskolor och grundskolor i Bjuvs kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Under hösten 2018 granskade de Bjuvs kommun på huvudmannanivå- det vill säga förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det betyder att det gjordes intervjuer med elever, pedagoger, skolledare och fokusgrupper på förvaltningen. Alla styrande dokument, resultat från alla delar av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet samlades in. Allt för att få en heltäckande bild av skolverksamheten. Nu har resultaten kommit som visar att ingen brist är konstaterad och att Bjuvs kommun uppfyller skollagens krav.

- Jag är så oerhört stolt över personalens arbete, säger Ann-Sofie Fridehjelm, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. De arbetar hårt, varje dag, för att ge våra barn den allra bästa utbildningen.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-11-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang