Bjuvs kommun höjer dagpenningen till deltagare i daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att använda statsbidraget 2019 till att behålla och höja dagpenningen. Dessutom kommer nämnden att betala ut en sommarpremie på 5000 kronor som ett engångsbelopp till de som haft insatsen daglig verksamhet under året.

Människor med funktionsnedsättning kan delta i daglig verksamhet och det kan i många fall liknas med att ett vanligt arbete. Regeringen ger ett riktat statsbidrag för att införa eller höja dagpenning för de som deltar i daglig verksamhet (LSS).

- Bjuvs kommun har fått 485 592 kronor av statsbidraget, säger Ulrika Thulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Vi har därför beslutat att behålla samt höja dagpenningen från 60 till 65 kronor per dag.

Daglig verksamhet i Bjuvs kommun innefattar Västergårdens DC, Almlidens Café, Varagårdens Servicegrupp, Billesholm GIF fotbollsklubb, Kreativa gruppen, företagsplaceringar, städpatrullen och Slussen. Bland annat handlar arbetet om att renovera möbler, pynta vid högtider, sköta Almlidens café och hålla rent i kommunen.

- Nämnden har också beslutat att betala ut en sommarpremie på 5000 kronor som ett engångsbelopp till de som har haft insatsen daglig verksamhet under året, berättar Ulrika Thulin. Vi vill belöna arbetet med ett högre belopp som våra deltagare kan göra något roligt med, man kan kanske köpa sig något man önskat sig länge.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-04-25

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang