Bjuvs kommun köper 116 hektar mark av Findus

Den 30 augusti beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige att köpa Findus mark vid Selleberga i Bjuv. På marken planerar kommunen för att bygga bostäder.


Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson berättar om beslutet som togs på kommunfullmäktige den 30 augusti. 

- Vi märker ett stort intresse av att både bygga bostäder i Bjuv och flytta till Bjuv, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. När vi nu köper marken har vi rådighet över utvecklingen av 25 procent av Bjuvs tätort.

Det första steget i processen är att ta fram fördjupad översiktsplan för området. Planen ska ange långsiktig struktur för området till exempel var ska vi bygga, vad ska vi bygga där, hur ska vi bygga? Samtidigt görs en inventering och kartläggning av VA-systemen i området.

- Vi ska under den första tiden ställa iordning och utveckla delar av den fysiska miljön till exempel promenaden vid Vegeå och motionsslingan, säger Anders Månsson. Vi vill skapa rekreationsområden och bygga för människor i rörelse.

I köpet ingår också Findus gamla järnväg som går genom Bjuv. Först ska Findus ta bort slipers och sanera banvallen (kreosot i marken) som är konstaterade via provtagning.

- Järnvägen ger oss en fantastisk möjlighet att i framtiden anlägga en gång- och cykelväg som förbinder centrala Bjuv med det nya området, säger Anders Månsson. Jag är väldigt glad över att ett enhälligt kommunfullmäktige tog beslutet att satsa på Bjuv och framtiden här.

- Vi är glada över den överenskommelse som vi och Bjuvs kommun har kommit fram till. Kommunen har ambitiösa utvecklingsplaner för marken och vi på Findus hoppas att förvärvet kommer att bidra till Bjuvs fortsatta attraktivitet och framtid, säger Peter Odemark, Styrelseordförande Findus Sverige AB.

Fakta förvärvet Selleberga 17:1

Priset för marken är 41,5 miljoner kronor. Findus kommer att hyra cirka 13 hektar mark för sin fortsatta forskning och utveckling inom grönsaksförädling. Provtagning och kontroll av Selleberga har varit omfattande och visar inga större miljöskulder i området. Bjuvs kommun tar därmed över miljöansvaret för marken, dock ej järnvägen. Inom området finns en deponi som är täckt och avslutad helt enligt gällande regelverk.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-09-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang