Bjuvs kommun utökar satsning på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Med målet att skapa mening i tillvaron för kommunens seniorer utökar Bjuvs kommun sin satsning på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. En ökad satsning på hälsa och välmående ska lyfta seniorerna och bidra till livsglädje.

En ny träffpunkt startas upp i Ekeby, inledningsvis en dag i veckan, samtidigt som den befintliga träffpunkten Solskenet i Billesholm utökar sina öppettider. Den populära träffpunkten Hörnan, med världens äldsta rockband Metallic Rollatorz, fortsätter i Bjuv, samtidigt som mötesplatsen Solträffen fått nya lokaler i Bjuvs centrum.

- Vi vill erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter på de olika träffpunkterna där du som senior själv kan välja vilken aktivitet du vill gå på. Detta oavsett om den är i Bjuv, Billesholm eller Ekeby, säger Linda Dahlman Grönqvist, ny hälsopedagog i Bjuvs kommun.

Bild på Linda Dahlman Grönqvist, Marcus Nyrén och Sandra Kjellsdotter i Solträffens nya lokaler..
Linda Dahlman Grönqvist, Marcus Nyrén och Sandra Kjellsdotter är gänget bakom förebyggande och hälsofrämjande verksamhet i kommunen. 

Smaka på "det Bjuva livet"

Den förebyggande och hälsofrämjande verksamheten arbetar för Social gemenskap, Meningsfullhet, Aktiv vardag, Kost och motion och att Allt är möjligt, vars begynnelsebokstäver bildar ordet SMAKA.

- När du får smaka på det Bjuva livet, ska det vara en positiv upplevelse och något du inte vill vara utan! säger Marcus Nyrén, äldrepedagog i Bjuvs kommun.

Grunden i hela verksamheten är att bryta ensamhet och isolering bland seniorer i kommunen. Träffpunkterna riktar sig till seniorer i ordinärt boende. Den sociala gemenskapen motverkar ensamhet och skapar meningsfullhet för många.

- Flera besökare bekräftar att regelbundna besök på någon av träffpunkterna inneburit ökad livskvalité på många sätt. Våra äldre känner sig friskare och piggare i högre utsträckning, berättar Sofia Persson, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun.

Den nya satsningen har precis sparkats igång och förberedelserna på kommunens mötesplatser är i full gång. Men den förebyggande och hälsofrämjande verksamheten består av mer än så. Till hösten kommer arbetet att utökas ytterligare.

-Utöver alla träffpunkter och mötesplatser arbetar vi även med anhörigstöd, volontärverksamhet, samt hälsofrämjande hembesök som återupptas till hösten, säger Sandra Kjellsdotter äldrepedagog i Bjuvs kommun.

Bild på Linda Dahlman Grönqvist, Marcus Nyrén och Sandra Kjellsdotter i Solträffens nya lokaler.
Linda Dahlman Grönqvist, Marcus Nyrén och Sandra Kjellsdotter i Solträffens nya lokaler i Bjuv. 

Alla träffpunkter erbjuder varierande och inspirerande programinnehåll med bland annat utflykter varje månad. Programmen finns på www.bjuv.se och på Facebook-sidan Smaka det Bjuva livet.

Den som är nyfiken kan också komma och träffa verksamhetens pedagoger och seniorer på Bjuvsfesten den 30-31 augusti.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-07-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang