Dags för årets trygghetsmätning

Polisen i region Syd genomför nu den årliga trygghetsmätningen i alla sina kommuner. Enkäter skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare med början den 4 september. Du som får enkäten har möjlighet att svara på hur du ser på tryggheten i ditt bostadsområde.

- För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd. Han fortsätter:

- Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00