Dags för den årliga spolningen av VA-ledningar i Bjuvs kommun

Från och med måndag den 2 oktober och cirka fem veckor framåt sker spolning av vattenledningar i Bjuvs kommun. Det förväntas inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar klockan 8.00- 16.00 mellan den 2 oktober och 3 november (ej helger). 

Här kan du se en karta med beräknade hålltider.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan du uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten. Du påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ditt närområde, inte annars.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuellt sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar. Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi man spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan man använder vattnet till dryck och tvätt, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Mer information om tidplan för spolning i Ekeby kommer senare. Billesholm kommer inte att spolas mer i år då detta gjordes i våras.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-28

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00