Dags för årets trygghetsmätning

Med start måndag den 20 augusti kommer årets trygghetsmätning att skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare. Ta chansen att göra din åsikt hörd.

Bild på en man och en kvinna som går hand i hand i folkets park i Billesholm.
Polisen och Bjuvs kommun genomför årligen trygghetsmätningen som är en viktig del i arbetet med att besluta om trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i kommunen.

- Det är viktigt att de som får utskicken till sig svarar på enkäten. Det ökar våra möjligheter att göra en korrekt bedömning om hur tryggheten ser ut i Bjuvs kommun, säger kommunpolis Bo Blixt.

Trygghetssamordnaren i Bjuvs kommun, Erika Duvner, tycker också att trygghetsmätningen är viktig på flera sätt.

-Den är ett värdefullt underlag för kommande jobb, men också ett sätt att mäta vilken effekt våra trygghetsskapande satsningar i kommunen har haft, säger Erika.

Du som har fått enkäten hemskickad har fram till den 9 oktober på dig att svara. Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens kommande verksamhet.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-08-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00