Elever på Brogårdaskolan möter utomhuspedagogik varje vecka

På Brogårdaskolan finns fritidspedagoger som är utbildade i utomhuspedagogik. Varje vecka tar de med sig elever från förskoleklassen ut i naturen.

Fritidspedagogerna Maria Månsson och Helene Nilsson har läst utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, vilket används regelbundet i förskoleklassen på Brogårdaskolan. Vid tillfällena ute i naturen och närsamhället möter eleverna en annan form av undervisning, som förstärker och förtydligar undervisningen i klassrummen.

Målet med utomhuspedagogiken är att jobba med samma temaområden som eleverna gör inne i skolan, men att även ta tillvara på vad naturen och närmiljön bidrar med. Till exempel har elever och pedagoger under sina utomhuslektioner pratat om allemansrätten, pysslat med rönnbär, grävt ner skräp för att se vad som händer med det i jorden, lagat äppelröra på stormkök, spelat naturlotto med naturmaterial och lekt samarbetslekar.

- Vi ser att många barn lär sig lättare när de får använda fler sinnen. De får en mer verklig upplevelse som gör att kunskapen läggs på minnet. Många mår också bra av att få röra sig när de lär, säger Maria Månsson.

Bild på barnhänder som spelar lotto med saker från naturen.

Bild på barn som hämtar pinnar i skogen tillsammans.

Bild på äpplen som tillagas i ett stormkök.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-10-19

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00