Ett år av trygghetsarbete

Inför sommaren 2018 startades en trygghetssatsning i Bjuvs kommun med målet att stå bra rustade inför sommarlov och semestertider. Det fanns bland annat en väktarinsats med en social, relationskapande och uppsökande inriktning som föll väl ut med minskad skadegörelse som resultat. Nu har det gått ett år och kommunen fortsätter sin satsning.

Inför sommaren 2018 anställdes också en trygghetssamordnare i Bjuvs kommun, för att hålla ihop och leda arbetet med trygghet i kommunen.

- Jag har i min roll som trygghetssamordnare jobbat vidare under året, för att finna ett arbetssätt som kan fungera året om, säger Erika Duvner. Jag har till min hjälp haft företrädare från skola, socialtjänst, samhällsbyggnad, kultur och fritid, vård och omsorg. Vi har under arbetsnamnet Trygga chefer jobbat på en modell som ska skapa förutsättningar för att med uthållighet jobba mot gemensamma mål inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet.

Bild på kommunens trygghetssamordnare Erika Duvner som står vid Skateparken i Bjuv.
Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.

Förra sommarens satsningar på trygghet gav resultat och skadegörelserna på kommunens fastigheter minskade rejält under sommarmånaderna. Förhoppningen är att sommaren 2019 ska bli lika lyckad, men även att trygghetsarbetet ska hålla i sig under hela året.

- Vi är inte riktigt i mål ännu. Trygghetsarbetet har dock gett oss ökad kunskap om varandras verksamheter och de utmaningar som finns. Det ger oss också personliga möten som är värdefulla när vi behöver kontakt för praktisk hjälp eller ett klokt bollplank utanför den egna verksamheten, säger Erika Duvner.

Vid planeringen inför sommaren 2019 har Bjuvs kommun jobbat med gruppen Trygga chefer för samsyn och samarbete, som ett komplement till ordinarie verksamheters arbete. Kommunen har även i år funnit finansiering till en social, relationskapande och uppsökande väktarinsats som kommer finnas under sommaren. Väktarnas närvaro syftar till att vara trygghetsskapande och brottsförebyggande.

Målet är att invånare och besökare ska känna sig trygga med att vistas ute i våra offentliga rum. Väktarnas närvaro är också ett sätt att jobba förebyggande mot den skadegörelse som tyvärr förekommer. Förutom insatserna från Bjuvs kommun har Erika Duvner ett tips till allmänheten.

- Bidra gärna till att skapa vuxennärvaro i våra samhällen, bland våra unga i sommar. Ta en kvällspromenad eller en tur med cykeln efter kvällsmaten. På så sätt hjälps vi åt att jobba trygghetsskapande och brottsförebyggande. När upptäcktsrisken är stor avstår fler från att begå brott.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-06-26

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang