Extremt stor brandrisk i nordvästra Skåne

Det är extrema brandriskvärden i Skåne nordväst på både antändningsrisk och spridningshastighet.

Mer information och aktuell brandriskprognos hittar du hos Räddningstjänsten Skåne nordväst

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-25

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang