Förskolor stängs tillfälligt med anledning av förhöjda värden av klorfenol

Under hösten har Bjuvs kommun gjort en undersökning av miljön på Brogårda förskola i Bjuv och Valleberga förskola i Ekeby. Resultaten visar förhöjda värden av klorfenol. Därför stängs verksamheterna tillfälligt och flyttar till andra förskolelokaler i kommunen.

På Brogårda förskola i Bjuv och Valleberga förskola i Ekeby har barn och personal under en tid känt av obehagliga lukter och irritation i luftvägar. Därför har Bjuvs kommun vidtagit flera åtgärder för att komma till bukt med problemen.

- Bland annat har vi bytt syllar, mattor och delar av fasaden, säger Annsofi Frendin, fastighetschef i Bjuvs kommun. Insatserna har inte räckt. Under hösten har vi genomfört en ny undersökning av de bägge byggnaderna då vi har tagit luft- och materialprover. Resultaten visar tyvärr på förhöjda värden av klorfenol.

Klorfenol finns i ett kemiskt träskyddsmedel som användes vid husbyggen under 1950-1970-talet. När klorfenol utsätts för fukt uppstår en lukt som många upplever som mögellukt. Det är inte bevisat ohälsosamt men en del människor påverkas genom allergiska reaktioner. För att komma till bukt med problemen kommer konsulter nu att genomföra en djupare utredning för att få en helhetsbild och undersöka vilka insatser som behöver göras.

- Barn och medarbetare i Bjuvs kommun behöver få vara och arbeta i fungerande lokaler, säger Carina Leffler, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Under tiden vi genomför åtgärderna och utredningen flyttar vi därför verksamheterna till förskolorna Bofinken och Jorden. Lokalerna kommer att fräschas upp och anpassas till verksamheten.

Flytten kommer att ske under vecka 51. Först efter att undersökningen är genomförd vet vi när förskolorna kan öppna igen.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-30

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00