Fortsatt satsning på trygghet i Bjuvs kommun

Som en ytterligare satsning på trygghet har Bjuvs kommun beslutat att sponsra projektet Grannsamverkan. Projektet använder en beprövad brottsförebyggande metod som syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Samtidigt noterar polisen i Bjuv historiskt låga siffror gällande bostadsinbrott i kommunen.

-  Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten i Bjuvs kommun, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Därför vill vi hjälpa och stötta våra invånare i att minska risken för bostadsinbrott. Genom att aktivt stödja Samverkan mot Brott (SAMBO) och Grannsamverkan ger vi fortsättningsvis våra invånare den möjligheten gratis.

Metoden bygger på att uppmärksamma invånarna på risken och ge dem kunskap om vad de kan göra för att minska risken att bli utsatt för inbrott. Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen och kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet. Boende får sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Polisen noterar dessutom historiskt låga siffror gällande bostadsinbrott. År 2014 var antalet inbrott 62, 2015-2016 var antalet 53 och år 2017 36. 2018 ligger siffran på 18 bostadsinbrott.

- Det är riktigt bra siffor, säger Anders Månsson. Jag vill påminna om att det är en bra idé att märka sina värdesaker, med till exempel märkDNA. Det gör det mindre attraktivt att hantera stöldgodset och ökar chanserna att den som är drabbad får tillbaka sina ägodelar.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-01-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang